Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

27.07.2017
Hubertové slávnosti pri burčiaku

Mesto Svätý Jur spúšťa prihlasovanie na súťaž vo varení gulášu.

 

Podmienky účasti a prihlášku nájdete tu:

 

 

                                                               Podmienky

                                    účasti vo verejnej súťaže vo „varení gulášu“ 

 

Súťaž je organizovaná ako súčasť programu kultúrno- spoločenskej akcie „Hubertove slávnosti pri burčiaku“ na námestí Svätého Jura dňa 2.9.2017

Počas celého podujatia je zakázaná akákoľvek politická agitácia resp. prezentácia!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stanovené podmienky:

l./ podanie záväznej prihlášky súťažného družstva v termíne do 23.8.2017

2./ minimálny počet členov prihláseného družstva  2 osoby

3./ guláš sa varí priamo na námestí v čase od 11,30 hod. do 15,00 hod.

4./  minimálne množstvo navareného gulášu 10 litrov cca 30 – 40 porcii

5./  súťažné družstvo si zabezpečuje všetku prípravu a potreby k vareniu vo vlastnej réžii

       Novinkou je, že pri príprave gulášu je potrebné použiť  ľubovoľný druh vína /víťazné družstva

       musia pri odovzdávaní ocenenia prezentovať druh, použité množstvo a výrobcu vína/ 

6./  predaj gulášu začne jednotne o 15,15 hod. cenu predávanej porcie si určuje každé družstvo

7./  príjem z predaja je príjmom súťažiaceho družstva na krytie ich výdavkov spojených so súťažou

8./  výdaj-predaj gulášu v umelohmotných miskách, lyžicou a hygienickým servítkom

9./  súťažne družstvo si určí svoj názov družstva resp. vedúceho  kuchára /už priamo v prihláške/

10./ V čase od 15,00 hod. do 15,05 hod. poskytnúť  1 porciu odbornej degustačnej komisie

11./  po ukončení predaja gulášu zabezpečiť likvidáciu odpadkov vo svojom priestore pôsobenia

12./  v prípade úspešného vyhodnotenia gulášu prevziať ocenenie podľa programu v čase od   

         15,30 – 15,45 hod. od hlavného organizátora súťaže v priestoroch hlavnej tribúny

13./  Doporučenie !!  Súťažné družstvá môžu mať pripravenú a pred smaženú cibuľu čím sa zabezpečí bezproblémové dovarenie súťažného gulášu  v určenom časovom limite tj. do 15,00 hod. a jeho príprava pre hodnotiteľskú komisiu!!!!