Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

19.03.2018
Jarný zber odpadu

Jarné upratovanie v meste

 

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jarný zber odpadu.

 

 Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že v sobotu, dňa 24.03.2018 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s..

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 04.04.2018 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 09.04.201811.04.2018 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 10.04.2018 na lokalite ul. Hradištná; dňa 11.04.2018 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 12.04.2018 na ul. Hergottova; dňa 17.04.2018 na ulici Bernolákova; dňa 18.04.2018 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 19.04.2018 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia.