Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

24.09.2019
Jesenné upratovanie v meste

 

Zmesový objemný odpad

Do zmesového objemného odpadu

-          patrí: porcelán, keramika, zrkadlá, plexisklo, sklo s drôteným výpletom, nenositeľné šatstvo, koberce a iné textílie, staré kočíky, polystyrén, kožené výrobky, staré čalúnené sedačky

-          nepatrí nebezpečný odpad, elektroodpad,  drevený odpad ani biologicky rozložiteľný odpad

Množstvo odpadu odovzdané jednou domácnosťou je maximálne 1 m3. Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

pondelok 7.10. 2019 na ulici Hradištná (bývalá otáčka autobusov) a pri Scheidlinovej záhrade

utorok 8.10. 2019 na  ulici Hergottova (bývalá knižnica) a na ulici Bernolákova (pod schodmi)

streda 9. 10. 2019 pri cvičnom futbalovom ihrisku (križovatka ulíc SNP a Kozmonautov) a v  lokalite Kačačnice na  ulici Pannónska (na veľkom parkovisku)

Kontajnery budú do týchto lokalít pristavené vždy po 14:00 hod a odvezené v nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách.

 

Zber dreveného objemného odpadu

Do dreveného objemného odpadu:

-          patrí: starý drevený nábytok, drevený odpad bez tapacírov, bez skla, bez plastov, napr. drevené stoličky, drevené skrinky, kreslá bez matracov a čalúnenia, drevený rám postele, drevený rám okna bez skla, dvere a iné výlučne drevené predmety

-          nepatrí: stromy, konáre, vinič

Jednou domácnosťou môže byť odovzdaný odpad v množstve 1 m3. Ak bude drevený odpad obsahovať iné zložky, nebude Vám odobratý. Odpad ukladajte pred svoje domy tak, aby neprekážali v cestnej premávke a pohybu chodcov. Zber dreveného objemného odpadu sa bude konať nasledovne:

štvrtok 10.10.2019: Hradištná, Podhradie, Pri peci, Mariánska cesta, Horné predmestie, Gaštanová, Hanzlíčková, Družstevná, Letohradská, Dr.Kautza Bratislavská, Felcánova, Sasinkova, Hergottova, Mikovíniho, Prostredná, Pezinská, Krajinská cesta, J. Cubínka, Zuby, Žabky, P.O.Hviezdoslava, M. Kukučína, F. Kráľa, Bernolákova, Kúpeľné.

štvrtok 17.10.2019: Hájniky, Cibická cesta, Partizánska, Dukelská, Mierová, A.Dubčeka, Kollárova, Kozmonautov, Staničná, Športová, SNP, Šúrska, Štúrova, 1.mája, Pri štadióne, Nová Pezinská, Pannónska, Muškátová, Tramínová, Silvánska, Rulandská, Veltlínska.

Odpad z dreva treba uložiť v príslušný deň najneskôr do  8.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

 

Zber železa

Železný odpad ukladajte pred svoje domy tak, aby neprekážali v cestnej premávke a pohybu chodcov. Železo bude zbierané z jednotlivých ulíc postupne. Zber železného šrotu sa bude konať:

štvrtok 24.10.2019

Odpad zo železa treba uložiť v  príslušný deň najneskôr do 9.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku stojisku kontajnerov.

 

Zber BIO odpadu zo záhrad

Do biologicky rozložiteľného odpadu:

-          patrí:  konáre, pokosená tráva, lístie, burina, kôra, piliny, hobliny

-          nepatrí: kuchynský bio odpad, mäso, zvyšky jedla a potravín, uhynutá zver, kamene, jedlé oleje

Kontajnery na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad budú v  meste rozmiestnené nasledovne:

piatok 18.10.2019: Pri štadióne 26 (za bytovým domom) a Kačačnice (ulica Pannónska parkovisko)

piatok 25.10.2019: Scheidlinova záhrada 

Kontajnery budú na miesta pristavené vždy v deň zberu po 14:00 hod a odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

Veríme, že využijete akciu zberu odpadov, čím prispejete k čistote nášho mesta. Zároveň ponúkame všetkým obyvateľom mesta Svätý Jur možnosť bezplatne odovzdať všetky druhy odpadov na Zbernom dvore v areáli spoločnosti I.svätojurská, za čerpacou stanicou Shell.

Adresa: I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur, kontakt: 02/ 4497 0565.

 

Otváracie hodiny zberného miesta:

Utorok, streda:           7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:           7:00 – 15:00

Sobota:                       8:00 – 12:00