Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

03.10.2018
Jesenný zber odpadu

Mesto Svätý Jur pripravilo každoročný jesenný zber odpadu.

 

Výzva MsÚ k zberu dreveného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 3.10.10.10.2018 sa uskutoční zber dreveného objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8:00 hod.

 

Výzva MsÚ k zberu železa

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 17.10.2018 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 9:00 hod. 

 

Zber zmesového objemného odpadu

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 02.10.2018 na lokalite ul. Hradištná; dňa 03.10.2018 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 04.10.2018 na ul. Hergottova; dňa 09.10.2018 na ulici Bernolákova; dňa 10.10.2018 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 11.10.2018 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska, každý z termínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objemného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

Výzva MsÚ k zberu nebezpečných odpadov

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 13.10.2018 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chladničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto odpadu len oprávnenej spoločnosti, a to pracovníkom spol. Marius Pedersen, a.s..

 

Výzva MsÚ k zberu BIO odpadu zo záhrad

Mestský úrad  Svätý Jur oznamuje občanom, že dňa 19.10.2018 za bytovým domom na ulici Pri štadióne 26 a na parkovisku pri železnici v lokalite Kačačnice, dňa 26.10.2018 na rohu ulíc Družstvená/Hanzlíčkova, sa uskutoční zber BIO odpadu zo záhrad. Kontajnery budú pristavené po 14:00 hodine a odvezené nasledujúci deň dopoludnia.

 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta Svätý Jur, alebo ich získate na Referáte životného prostredia a odpadového hospodárstva MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.