Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

04.06.2019
Kontajner na BIO ODPAD

Mesto Svätý Jur oznamuje občanom, že z medzi záhradkarskou osadou a bytovkou ul. Pri Štadióne 26 bude umiestnený kontajner na BIO ODPAD

-  7.6.2019 (ráno)

-  8.6.2019 (ráno)

Do kontajnera môžete vhadzovať 

„Len na  bioodpad“,

aby mohol byť vyvezený ešte v sobotu do kompostárne.

Ďakujeme za dôslednosť pri triedení