Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

20.03.2020
Mestský úrad - OZNAM o zatvorení pre stránky

Mestský úrad Svätý Jur za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 zatvára mestský úrad pre stránky predbežne  od 16.3.2020 do 27.3.2020

V tieto dni bude zatvorená aj podateľňa.

Svoje podania môžete podať emailom  msu@svatyjur.sk, prostrednístvom www.slovensko.sk alebo do poštovej schránky umiestnenej na budove MsÚ.

 

Vybavovať budeme len vopred dohodnuté stránky, ktoré nemôžu byť odložené. 

V nevyhnutných prípadoch sa môžete objednať u príslušného referenta http://www.svatyjur.sk/content/mestsky-urad