Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

02.10.2018
Návrh nového vizuálu mesta

Mesto Svätý Jur dostalo ponuku získať a začať používať nový VIZUÁL MESTA. Spracovala ho Ema Cepková

Za týmto účelom vytvárame ANKETU. Hlasovaním môžete rozhodnúť o novom logu mesta

 

Erb mesta Svaty Jur ostava nezmeneny, je to heraldicky symbol. 

Logo mesta prezentuje súčasnosť a bude použité len ako vizuál mesta.

 

Logo-Svaty-Jur

Vysvetlenie-loga

 

Galéria fotografii s návrhom tu  http://www.svatyjur.sk/Gallery/view/vizual-mesta-2
Hlasovať môžete tu: http://www.svatyjur.sk/anketa/show/8

Logo-mesta-Svaty-Jur_posterMerkantilne-tlacoviny

Orientacny-system

Piktogramy-historickych-pamiatok

Etiketa-na-vinohodinkyPoharky_03

Zdôvodnenie návrhu autorkou

Svätý Jur je stredoveké historické mestečko vzdialené 10 km od Bratislavy. Počet obyvateľov je približne 6000. V súčasnosti sa vyznačuje predovšetkým aktívnou vinohradníckou tradíciou. Historické jadro mesta je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Mesto sa dodnes pýši bohatou zbierkou historických pamiatok. K najvýznamnejším pamiatkam patrí pôvodne ranogotický rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja z 13. storočia s drevenou zvonicou, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola. Podľa patróna tohto kostola bolo ne­skôr aj pomenované mesto na Svätý Jur.  Mesto má výrazný trojuholníkový pôdorys a je obklopené strmými svahmi s terasovitými vinohradmi. Počas roku sa v meste orga­nizuje mnoho kultúrnych, športových a najmä vinárskych podujatí, ktoré lákajú návštevníkov z okolitých miest. Cez mesto prechádza náučný chodník ale aj cyklotrasy a turistické chodníky. Svätý Jur je ideálny na rodinné výlety s bohatými možnosťami kultúrneho, vinárskeho, športo­vého alebo umeleckého vyžitia. 

Vizuálna identita mesta Svätý Jur pozostáva z loga, logo manuálu, série piktogramov historických pamiatok mesta, brožúry pre turistov, návrhu na orientačný systém a z reklamných a propagačných materiálov.

Logo mesta vychádza z mestského erbu a pomocou výraznej štylizácie znázorňuje svätého Juraja ako kópiou zabíja draka. Zároveň jednotlivé prvky loga presne znázorňujú hlavnú časť mesta. Najhrubšia línia predstavuje hlavnú dopravnú tepnu, ktorá prechádza cez mesto z Bratislavy do Pezinka. Kolmo na ňu je najdlhšia priamka, ktorá predstavuje dlhé námestie, ktoré sa ťahá stredom mesta. Linky po boku kopírujú pôdorys mestských hradieb, ktoré sa nachádzajú po obidvoch stranách mesta. Zmnožené linky vyjadrujú vinohradnícky charakter prímestskej krajiny. Na záver kruh, ktorý je zároveň hlava svätého Juraja, označuje umiestnenie gotického Kostola svätého Juraja. Logo má teda dva významy, predstavuje patróna mesta a zároveň kopíruje reálny pôdorys najvýznamnejších prvkov Svätého Jura. Logo má výrazný lineárny charakter, ktorý je uplatnený v celej vizuálnej identite. Farebnosť loga vychádza zo súčasného erbu, ktorý používa farby modrú a bielu. Túto kombináciu farieb využívam v celej vizuálnej identite, čím dosahujem veľmi jednotný, ucelený, prehľadný a čistý estetický charakter. V logo manuáli je presne zadefinovaná ochranná zóna loga, ďalej príklady zakázaných riešení, povolené farebné varianty a minimálna veľkosť loga.

V celej vizuálnej identite je použité písmo Montserrat. Písmo obsahuje všetky diakritické znamienka, ktoré sa používajú v slovenskom jazyku. Zdroj použitého písma je Google Font, je teda možné využívať ho aj na tvorbu webových stránok a mobilných aplikácií a je voľne dostupné.

V rámci vizuálnej identity som navrhla tlačoviny pre komunikáciu mesta s občanmi. Spadá sem pečiatka, hlavičkový papier, obálka a vizitky. Všetky tieto tlačoviny využívajú zadefinovanú grafiku, písmo a farebnosť. Grafika je obohatená o jednoduchý dekoratívny prvok, ktorý vychá­dza z loga.

Vytvorila som sériu piktogramov na všetky historické pamiatky vo Svätom Jure. Pri tvorbe som vychádzala z charakteru loga. Pracovala som s líniami, ktoré sú od seba oddelené, podobne ako v logu. Slúžia na aplikáciu do brožúr, informačného a do orientačného systému mesta.

Pre návštevníkov mesta som vytvorila brožúru s mapou mesta. Grafické spracovanie bro­žúry sleduje stanovenú vizuálnu identitu a používa zadefinovanú farebnosť. Brožúra obsahuje sériu piktogramov historických pamiatok s krátkym textom k danej pamiatke. Ďalej obsahuje zoznam kaviarní, reštaurácii, vinárstiev a iných dôležitých informácii pre návštevníkov mesta.

Navrhla som sériu informačných nosičov do mesta s použitím piktogramov historických pamiatok. Orientačný systém by využíval smerovky natočené k cieľu, ktoré by boli viditeľné zo všetkých strán.

Nakoniec som vytvorila návrhy na propagačné predmety mesta. Navrhla som tričko, tašku a drobné suveníry, ktoré by odkazovali na charakter mesta. Tieto predmety sú navrhnuté tak, aby rešpektovali stanovenú vizuálnu identitu a využívajú dekoračné prvky, ktoré vychádzajú z loga.