Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.09.2019
Ovocné stromčeky do domácností

Mesto Svätý Jur opäť rozdá 50 ovocných stromčekov

Pre pozitívny ohlas v minulom roku, aj tento rok Mesto Svätý Jur poskytne mladé jablone, hrušky, slivky a čerešne do záhrad svojim obyvateľom. Mesto Svätý Jur sa rozhodlo bojovať voči suchu a extrémnym teplotám výsadbou zelene nielen na verejných priestranstvách. V období október-november 2019 venuje svojim obyvateľom, ktorí prejavia záujem, 50 ovocných stromčekov na výsadbu do záhrad. O ovocné stromčeky môžete písomne požiadať na Mestskom úrade vo Svätom Jure osobne, malom msu@svatyjur.sk alebo písomne. Stačí, keď splníte nasledujúce podmienky:

1. ste majiteľom nehnuteľnosti v zastavanom území mesta Svätý Jur

2. zároveň máte vo Svätom Jure trvalý pobyt.

Jeden žiadateľ môže požiadať maximálne o dva stromčeky. Do žiadosti uveďte aj telefonický kontakt.

Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí v minulosti stromček nedostali.

 

Zatiaľ zisťujeme len záujem obyvateľov o stromčeky a jednotlivé druhy