Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

28.08.2018
OZNAM BVS o odstávke vody 4.9.2018

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na uliciach:  Štúrová, Pri Štadione..

bude dňa: 4.9.2018................ v čase od: 9:00.............. hod. do:12:00........ hod.

dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle z.č. 442/2002 Z.z., §32, ods. (1), bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody pre pitné účely. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedených uliciach. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.                                                                                                               

Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333