Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

02.04.2020
Oznam Mestského úradu o vybavovaní stránok

Mestský úrad - OZNAM o zatvorení úradu a o možnosti vybavovania stránok.
 

Mestský úrad Svätý Jur za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 zatvára mestský úrad pre vopred neobjednané stránky do ODVOLANIA.

 

Vybavujeme len nevyhnutné, vopred dohodnuté stránky.
Objednať sa môžete u príslušného referenta  
http://www.svatyjur.sk/content/mestsky-urad

 

Podateľňa a pokladňa je zatvorená až do odvolania.

Svoje podania môžete podať emailom  msu@svatyjur.sk, prostredníctvom www.slovensko.sk alebo do poštovej schránky umiestnenej na budove MsÚ.

Chceli by sme Vás požiadať, aby ste všetky platby realizovali bezhotovostne a to formou prevodu na účet mesta. Číslo účtu mesta pre miestne dane a poplatky máte vždy uvedené na Rozhodnutí - Výmere

 

je to:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

 

Nezabudnite uviesť správny VARIABILNY SYMBOL a Špecifický symbol,  plus do poznámky pre príjemcu napíšte meno poplatníka na koho je rozhodnutie písané (nie majiteľa účtu) a účel platby.