Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

04.03.2020
Oznam o oreze drevín

Oznámenie o oreze drevín v ochrannom pásme vedenia NN

v lokalite: Neštich a Mariánska cesta, viď priložená mapa

orez bude realizovať firma: ELViP s.r.o., Pezinská 1100/60, Malacky

v termíne: 20.2.2020 – 30.4.2020

 

mapa