Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

27.01.2020
Oznam o vývoze separátov

Oznam o vývoze odpadov v Svätom Jure vo februári 2020

 

Odpad

Nádoby

Vývoz február  II/2020

plasty

vrecia

5.2.

papier

vrecia

13.2.

sklo

1100 l

5.2., 19.2.

kovy

1100 l

27.2.

Tetrapack VKM

1100 l

12.2.

plasty

1100 l

4.2., 11.2., 18.2., 25.2.

papier

1100 l

4.2., 11.2., 18.2., 25.2.

komunálny

1100 l

4.2., 7.2., 11.2., 14.2., 18.2., 21.2., 25.2., 28.2.         

komunálny okruh 1

240 l

11.2., 25.2.

komunálny okruh 2

240 l

14.2., 28.2.

 

Okruh 1: Krajinská cesta, J. Cubínka, Nová Pezinská, Tramínová, Muškátová, Veltlínska, Rulandská, Panónska, 1.mája, Šúrska, Štúrova, Pri štadióne, SNP, Partizánska, Mierová, Staničná, A.Dubčeka, Dukelská, Kollárova, Bernolákova, Športová, M.Kukučína, P.O.Hviezdoslava, F.Kráľa, Kúpeľné, Žabky, Na pažiti, Prostredná

Okruh 2: Pezinská, Hergottova, Mikovíniho, Letohradská, Družstevná, Hanzlíčkova, Horné predmestie, Gaštanová, Mariánska cesta, Pri peci, Podhradie, Hradištná, Jozefkovo údolie, Zuby, Bratislavská, Sasinkova, Felcánova, Dr.Kautza, Hájniky, Cibická cesta, Pezinské záhumenice

 

Plastové vrecia na papier a plasty si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Svätý Jur v kancelárii prvého kontaktu.