Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

22.07.2019
Oznam o zasielaní pripomienok

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky (pripomienky), aby ste ich zaslali na email: radana.majernikova@svatyjur.sk najneskôr do 15.8.2019

Mesto tieto pripomienky spracuje a kompletne zašle BSK, BID a firme Slovak Lines a.s.