Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

19.03.2020
Oznam

Mesto Svätý Jur spolu s dobrovoľnými hasičmi pomôžu. Ak ste v tejto dobe ostali sami, alebo o niekom takom viete, patríte medzi najohrozenejšie skupiny, a potrebujete pomoc napríklad s nákupom, alebo vybraním liekov, kontaktujte nás na telefónnych číslach.: 02/49202301 alebo Mestská polícia 0918159159. Prídeme Vám pomôcť.

Mesto Svätý Jur