Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

19.03.2020
Pálenie ohňov

V súvislosti s karanténnymi opatreniami mnohí z Vás ostali doma a venujete sa záhradkám.

 

Zároveň sa nám začali množiť sťažnosti na pálenie ohňov a obťažovanie dymom. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle zákona o odpadoch § 13 písmeno g) je pálenie biologicky rozložiteľného odpadu zakázané. Konaním sa dopúšťa priestupku podľa  § 115 ods. 1 písm e), ktorý prejednáva obec.

Obec môže uložiť pokutu do výšky 1 500 € (§115 ods. 2 písm. a)

 

Prosíme buďme ohľaduplní nielen k sebe ale aj k životnému prostrediu

 

ĎAKUJEME