Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

15.03.2018
Pannónsky háj v NPR - obnova

Čo myslíte, dokážeme vrátiť pôvodné čaro Panónskemu háju v NPR Šúr?


Dnes sa začali práce na obnove historickej štruktúry južnej časti územia NPR Šúr- Panónskeho hája. Partneri v spolupráci- Mesto Svätý Jur, I.Svätojurská, a.s., ŠOP SR- 
CHKO Malé Karpaty a BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) pripravili plán obnovy časti Panónskeho hája.
V Marci 2018 budú pôvodné, stáročné samostatne stojace- solitérne duby uvoľnené odstránením podrastu náletových drevín, ktoré ich dnes zatieňujú a oberajú tak o, pre život nevyhnutné, slnečné svetlo. Zároveň budú ponechaní aj náhradníci, ktorí majú potenciál a za desiatky či stovky rokov nahradia solitérne duby po ich prirodzenom dožití. Pôvodné ležiace aj stojace mŕtve drevo mohutných dožitých dubov, ktoré sa aj v tomto čase nachádza na tomto území, bude ponechané na ploche k prirodzenému rozpadu.
Presvetlením plôch vzniknú vhodné podmienky na rast trávnych spoločenstiev. V ďalšom kroku po odstránení zmladenia drevín vzniknú aj podmienky na pastvu. Po tejto úprave územia prídu na rad zvieratá- kravy, ktoré udržia pasienok a zabránia jeho zarastaniu drevinami. Podporia opäť vznik pastevného lesa, na ktorý sme už nielen v Panónskom háji takmer zabudli. Jedine pastva pomôže obnoviť do niekdajšej podoby tento „riedkoles“. Vždy bol vysoko cenným kúskom kultúrnej krajiny. Tak ako z hľadiska ochrany prírody pre jeho niekdajšiu vysokú druhovú rozmanitosť- biodiverzitu, tak aj z hľadiska náučného a kultúrneho. Extenzívne hospodárske využitie človekom je tu žiadúce a konečne sa nám spoločne podarilo túto obnovu začať.

 

 

BROZ