Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

21.11.2018
Poďakovanie za Sv.Martin

                     O tom, že  Rozdávaním Radosť Rastie

 

sme sa presvedčili aj na 16. ročníku svätomartinskej slávnosti, ktorou si každoročne pripomíname posolstvo obľúbeného svätca – patróna našej arcidiecézy - sv. Martina, že všetko dobré, čo v živote urobíme, prinesie do nášho života i nášho okolia trocha viac svetla...

Stále viac (tento rok cca 750) malých i veľkých Svätojuranov  prichádza 11.novembra symbolicky pridať to svoje svetielko do svetelného sprievodu našim mestečkom, tradične na čele so symbolickým rytierom Martinom na bielom koni,  a spoločne sa tak povzbudiť v šírení dobra a radosti drobnými skutkami vzájomnej pozornosti.

Deti si na stretnutie s rytierom Martinom v škôlkach, v škole, či doma s rodičmi spoločne pripravujú  piesne,  vlastnoručne vyrobené kresby, či darčeky, píšu listy ktoré sa počas slávnosti na nádvorí farského kostola odovzdávajú svätému Martinovi. Spoločné hľadanie odkazu sv.Martina svätojurským deťom v krásne vysvietenej mestskej Scheidlinovej záhrade pri teplom čajíku je  zavŕšením už tradičného stretnutia rodiniek s deťmi nášho mestečka.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa i tento rok ochotne zapojili do tejto našej celomestskej akcie: Mestskému úradu Svätý Jur, Farnosti Svätý Jur, Mestskej polícii, Základnej škole, školskej jedálni, materským školám v našom meste, Infocentru, Papierníctvu STELEA, Cukrárenskej výrobni pani Jánošovej a  Svätojurskej Vieche . Naša veľká vďaka patrí kľúčovej osobe celej akcie, bez ktorého by sa deti zo stretnutia s ozajstným rytierom na koni už po 16.krát nemohli tešiť – p.Vladimírovi Pažitnému a jeho skvelému tímu Appaloosa, p.Jozefovi Noskovičovi, p. Petrovi Gaburovi a p. Petrovi Hupkovi za ozvučenie námestia, nádvoria i Scheidlinovej záhrady,   a všetkým skvelým členom tímu svätomartinskej slávnosti, ktorí ochotne a obetavo prispeli k príprave a zabezpečeniu organizácie podujatia: Oľge, Jakubovi a Betke Horváth-Novanským, Danke Hupkovej, jej detičkám a speváčkam, Janke, Mirkovi a Lujze Achbergerovým, Gabike a Mirkovi Ferancovcom, Jožkovi, Márii, Rite, Monike a Jogovi Mikloškovým, Alexovi a Rasťovi Sabovcom, Olinke, Marekovi, Zuzke, Lenke, Aničke a Marečkovi Banásovým, Zuzke, Noemi a Martinovi Miháľovým, Dávidovi, Jakubkovi a Palinovi Čičmancovým, Beátke, Petrovi a Ondrejkovi Póšovým, Vaneske a Nicolke Brejchovým, Lucke Balcovej,  Silvinke a Simonke Štipaničovým,  Katke a Terezke Pravdovým, Zuzke, Veronike, Dominike Nagyovým, Michalovi a Peťkovi Šišolákovcom,  Aďke, Marekovi a Milanovi Achbergerovcom, Ajke,Vladkovi, Lejke, Ninke a Kikovi Andrašíkovcom, Marošovi a Oliverovi Hupkovcom, Lucke Marušicovej,  Ľubke Klímovej, Betke Markovej, ale i všetkým ďalším rodinkám a jednotlivcom, ktorí počas doterajších 16 ročníkov akýmkoľvek spôsobom túto krásnu slávnosť v našom mestečku podporili.

 

V mene rytiera Martina zo srdca ďakujeme všetkým deťom, ktoré pre nášho vzácneho hosťa priniesli kresbičky, odkazy, či darčeky (lampášiky, sušené jabĺčka a pod.) a potešili tak svätého Martina svojou dobrosrdečnosťou a pozornosťou.

 

Ďakujeme i všetkým pani učiteľkám, pánom učiteľom, p.katechétke, a predovšetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek  spôsobom podporili a podporujú v deťoch túžbu po šírení dobra a radosti...vo svojom srdci i okolo seba...

Ukážky obrázkov detí pre sv.Martina si môžete pozrieť na nasledovnom linku  https://drive.google.com/drive/folders/151D78auc79Um7U2zZJKBdWoRnoghzcS_

   

Tešíme sa na všetky ďalšie spoločné podujatia. OZ Rodinné centrum Svätý Jur

20181117_211305