Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

05.12.2018
Povinnosť registrovať ošípané

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

 

Vážení občania,

 

na základe listu č. 1931/2018 Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec zo dňa 03.12.2018 v zmysle usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava č. 03678/2018-222 Vás Mestský úrad Svätý Jur informuje o nasledovnej skutočnosti:

 

Dňa 06.11.2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátanie Slovenskej republiky ruší.

 

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!

 

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec. V prípade nejasností kontaktujte prosím RVPS Senec – telefón: 02/45926212.

 

Ďakujeme.

Ing. Mariana Fiamová

Prednostka MsÚ