Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

10.05.2018
Pozvánka na rokovanie MsZ

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura 

 

zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  15. 5. 2018 (utorok) o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu, č.dv. 5

 

POZVANKA s programom TU