Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

23.01.2019
Prijatá dotácia na kompostery


 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov   

 

 

Kód projektu: 310011L477 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Svätý Jur

Zazmluvnená výška NFP: 111 055,00 EUR

komplet propagačný plagát TU