Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

05.04.2017
Prijímanie detí do CMŠ

Oznámenie o prijímaní detí

do Cirkevnej materskej školy Betlehem pre nový školský rok 2017/2018

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vydávanie a prijímanie prihlášok o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. 04. 2017 do 30. 04. 2017 v čase prevádzky materskej školy v čase od 9.00 hod do 17.00 hod.     

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 31. 05. 2017