Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

02.10.2018
Stretnutie s primátorom

Primátor mesta pozýva občanov mesta na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční 10.10.2018 od 17:00 do 19:00 v zasadačke MsÚ

Anketa