Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

17.10.2019
Stretnutie s primátorom mesta

Pozývam všetkých občanov mesta na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 23.10.2019 od 17,00 do 19,00 hod v sobášnej sále Mestského úradu. Na tomto stretnutí sa môžete opýtať na všetko čo Vás zaujíma, môžete predniesť svoje podnety, námety, či pripomienky.

 

Ing. Šimon Gabura

primátor mesta