Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.11.2018
Tvorenie z hliny pre najmenších

Tvorenie z hiny pre najmenších od 3 - 7 rokov

v sobortu 17.11.2018

od 15,30 do 17,00 hod, Prostredná 47A

Prihlásiť sa treba vopred u Peti Bachmayerovej 0907 105 846 do  16.11.2018

príspevok 3 € /  účastník

organizátor:

Mozaika