Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

27.12.2019
Upozornenie pre majiteľov psov

Mesto upozorňuje majiteľov psov, na povinnosť dodržiavania VZN č. 5/2017 o chove a držaní psov http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3833/5_2017%20VZN_o_chove_a_drzani_psov.doc

 

Na území mesta je ZAKÁZANÝ

a)      Voľný pohyb psov bez vôdzky na celom území Mesta Svätý Jur ( intravilán a extravilán) s výnimkou miest nachádzajúcich sa na ohradenom pozemku.

b)      Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom)

c)      Opustenie nebezpečného psa a psa bojového plemena  priviazaného a opatreného náhubkom na verejnom priestranstve (napr. pred obchodom).

 

V prípade, že uvidíte voľne pobehujúceho psa, okamžite volajte na Mestskú políciu  0918 159 159

V čase neprítomnosti MsP, je toto telefónne číslo automaticky presmerované na Obvodné oddelenie PZ Pezinok. 

Takýto pohyb psa je nutné nahlásiť bezprostredne.

 

Mestská polícia Svätý Jur začne prísnejšie kontrolovať dodržiavanie tohto VZN a uplatňovať sankcie.

 

ĎAKUJEME za pochopenie