Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

05.09.2019
Upozornenie pre prevádzkarne vo Svätom Jure

Mesto Svätý Jur z dôvodu aktualizácie údajov, týkajúcich sa prevádzkarni v meste Svätý Jur, žiada týmto fyzické a právnické osoby prevádzkujúce prevádzkarne v Meste Svätý Jur, aby na Mestský úrad vo Svätom Jure doručili aktuálne údaje prevádzkovej doby svojich prevádzkarní.

 

Uvedené žiadame z dôvodu zistenia rozdielov nahlásenej prevádzkovej doby so skutočnosťou.

 

Zároveň  upozorňujeme aj na povinnosť oznámiť zriadenie prevádzkarne, zrušenie  prevádzkarne,  dočasné uzavretie prevádzkarne. Vzorové tlačivá sa nachádzajú na domovskej stránke mesta Svätý Jur  www.svatyjur.sk  sekcia občan, tlačivá.