Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

24.08.2017
Vernisáž farebných fotogravií

Pozývame Vás do Literárneho a vlastivedného múzea 

/ LaVM / na vernisáž výstavy farebných fotografií vodných nádrží v MALÝCH KARPATOCH-.7.9.o 17.00 hod.

Výstava trvá  do 15.11.-v utorok piatok od 8.do 16.hod.,v sobotu od 10.do 16.hod.

Vodne-nadrze-vernisaz