Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

12.07.2018
Voľné pracovné miesta mesta
Mesto Svätý Jur má tieto voľné pracovné miesta:
  • učiteľka MŠ
  • čistenie verejného priestranstva
  • kuchárka
  • školníčka

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom od 27.08.2018.

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk.

PODROBNOSTI

 

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pracovníka na čistenie verejného priestranstva s nástupom ihneď.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

PODROBNOSTI

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku do výdajne stravy v materskej škole s nástupom od 01.09.2018.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

PODROBNOSTI

 

Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru školníčku a upratovačku v materskej škole s nástupom od 27.08.2018.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu : Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk

PODROBNOSTI