Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

30.09.2019
Voľné pracovné miesta Mesta Svätý Jur

1. Mesto Svätý Jur vyhlasuje výberové konanie na vedúceho útvaru strategických činností. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom od novembra 2019.

Bližšie informácie tu

 

2. Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na ul. Veltlínska. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy.

Bližšie informácie tu: 

 

3. Mesto Svätý Jur oznamuje, že príjme do pracovného pomeru pracovníka na údržbu verejnej zelene. Pracovný pomer je na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď.

Bližšie informácie tu: 

 

Písomné žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad, Prostredná č. 29, Svätý Jur, alebo na emailovú adresu msu@svatyjur.sk.