Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

01.08.2018
Voľné pracovné miesto - kuchár / ka

 

mesto Svätý Jur

vyhlasuje konkurz na voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozícia:

 •  Pomocná kuchárka vo výdajni stravy v materskej škole

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 •  neustanovujú sa

 

Iné požiadavky:

 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť, dochvíľnosť, diskrétnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • prax v oblasti stravovacích služieb vítaná
 • vodičský preukaz sk. B

 

Hlavná pracovná náplň :

 • zber, umývanie kuchynského riadu
 • príprava stolov k obedu, delenie šalátov, kompótov ...
 • pomocné práce pri výdaji obeda a olovrantu
 • rozvoz stravy
 • udržiavanie hygieny v priestoroch výdajne
 • zodpovednosť za inventár nachádzajúci sa v prevádzke
 • ostatné pomocné činnosti podľa potreby

 

Miesto výkonu práce:

 • Materská škola, Pezinská č. 1, 900 21 Svätý Jur

 

Termín nástupu: 01.09.2018

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, plný úväzok

Platové podmienky: stanovujú sa v  súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 2, nástupný plat 520 € brutto.

 

Kontaktná osoba :  Bc. Ľubica Lackovičová, referent ÚEO MsÚ, t.č. 02/49202310

                                  Bc. Katarína Gaburová, vedúca ŠJ, t.č. 0908789534

 

Písomné žiadosti zasielajte na adresu :
Mestský úrad , Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

msu@svatyjur.sk 

 

K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný profesijný životopis. V záujme rýchlej a efektívnej komunikácie žiadame uchádzačov, aby v prihláške uviedli svoju e-mailovú adresu a telefonický kontakt.  

 

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude prizvaný na osobný pohovor.

 

 

 

                                                                                                                              Ing. Šimon Gabura                                                                                                                                                          primátor mesta