Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

06.06.2018
Voľné pracovné miesto - robotník, kosec

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

 

Pracovná pozícia:

  •  robotník – kosec

 

Kvalifikačné predpoklady: 

  •  Neustanovujú sa

 

Iné požiadavky:

  • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pracovitosť, dochvíľnosť, diskrétnosť
  • zdravotná spôsobilosť

 

Hlavná pracovná náplň :

  • zodpovednosť za čistotu a údržbu verejného priestranstva, ručné čistenie komunikácii a plôch zametaním, umývaním, zbieraním a zhŕňaním nečistôt  všetkého druhu vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov a vpustí,
  • ošetrovanie verejnej zelene napr. kosenie motorovou kosačkou, polievanie, hnojenie, hrabanie, okopávanie, postrek herbicídmi,
  • odhadzovanie a odstraňovanie snehu, posyp zimný,
  • jednoduchá pomocná práca v sklade, v údržbárskej dielni, opravárenskej dielni alebo v garáži

 

Miesto výkonu práce:

  •  Mestský úrad, Prostredná 29, Svätý Jur

 

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, plný úväzok

Platové podmienky: stanovujú sa v  súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 2. Nástupný plat 550 Eur brutto + variabilné zložky platu.

 

Bližšie informácie : na tel. čísle 02/49202310 Bc. Lackovičová

                                                          0907717754 Ing. Šišovič

 

Písomné žiadosti zasielajte na adresu :
Mestský úrad , Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, msu@svatyjur.sk 

 

K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný profesijný životopis, mailový a telefonický kontakt.

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude prizvaný na osobný pohovor.