Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

01.08.2019
Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne

Výberové konanie na pracovné miesto: vedúci/vedúca školskej jedálne

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúceho/vedúcej školskej jedálne.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a pod., prípadne ekonomické   vzdelanie z praxou v školskej jedálni)

viac Tu

vo formáte PDF