Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

02.03.2017
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, že  11. a 12.  apríla  2017 v čase od 14oodo 17oo hod.

sa v budove ZŠ uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukazkópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať( cca 28 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.

 

leták