Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

04.04.2017
Zápis detí do Materských škôl mesta Svätý Jur

Mesto Svätý Jur ako zriaďovateľ materských škôl :

Pezinská , Bratislavská, Felcánová, Veltlínska

oznamuje:

zápis detí na predprimárne vzdelávanie, t.j. preberanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude 3. 5. a 4.5. 2017 v budove Bábkového divadla - Dr. Kautza 11

od 9,00 hod do 12,00 hod

od 13,00 hod do 17,00 hod

 

TLAČIVO:

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY