Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

20.03.2018
Zápis detí do MŠ

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ K ZÁPISU DETÍ DO Materských škôl mesta Sv. Jur

 na Pezinskej ulici č.1, Felcánovej č. 7, Bratislavskej č.50 a Veltlínskej č.2

 

prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl na školský rok 2018 / 22019 sa uskutoční dňa 3.5.2018 o  9,00 - 12,00 do 13,00 do 17,00 hod v budove bábkového divadla na ul. Dr. Kautza 11

  

   

Žiadosť o prijatie   TU 


 

Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Ostatné podmienky prijímania detí:

Prednostne sa prijímajú:

ü  Deti po dovŕšení tretieho roku veku dieťaťa ,má trvalý pobyt vo Svätom Jure a aj jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa

ü  Dieťa, ktoré v danom školskom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt vo Svätom Jure a aj jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa

ü  Deti súrodencov už navštevujúcich príslušnú materskú školu

ü  Ostatné deti  - v prípade voľnej kapacity materskej školy

  deti