Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

10.02.2020
Zápis do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, 

 že  15. a 16.  apríla  2020


                                             

v čase od 14oodo 17oo hod.


sa v budove ZŠ uskutoční  zápis detí do 1. ročníka ZŠ


                                                               

Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preukazkópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potrebovať( cca 33 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.