Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

25.03.2020
Zápis do 1.ročníka ZŠ PO NOVOM

 

Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy vo Svätom Jure prebieha elektronickou formou na 
https://zssvjur.edupage.org/
 
Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronickú prihlášku : https://zssvjur.edupage.org/register/ 
do 20.4.2020  Takto vyplnenú prihlášku už netreba vytláčať a ani doručovať.
 

 
Rodičia, ktorí žiadajú o odloženie povinnej škol. dochádzky, alebo o predčasné zaškolenie svojho dieťaťa to napíšu do poznámky v prihláške. Poštou zašlú odporúčanie od detskej lekárky a z pedag.–psychologickej poradne na adresu školy.
Zoznam školských potrieb, ktoré bude Vaše dieťa v 1. roč. potrebovať, nájdete na našej webovej stránke. Riaditeľstvo ZŠ sa rozhodlo pomôcť rodičom v tejto náročnej situácii a súbor pracovných zošitov na matematiku zakúpi pre prvákov z vlastných zdrojov.