Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

06.01.2020
Zber Vianočných stromčekov

Výzva mestského úradu k zberu vianočných stromčekov

 

Vážení občania,

Mestský úrad Svätý Jur Vám oznamuje, že organizuje zber vianočných stromčekov. V rámci tejto akcie máte možnosť uložiť vianočné stromčeky na miesta určené mestom a pracovníci MsÚ ich budú zbierať. Dôležité je, aby ste zo stromčekov pred vyhodením dôkladne obrali prázdne obaly salóniek, všetky ozdoby a kovové háčiky.

 

 

Zber sa bude konať v dňoch:

 

09.01. a 16.01.2020 v čase od 9:00 hod

                                                                                                                                                                        

Žiadame obyvateľov, aby stromčeky ukladali ku kontajnerovým stojiskám na nasledujúce stanovištia najneskôr v deň ich zberu do 9:00 hod:

 

 1. lokalita Neštich ul. Hradištná - otočka /pri stojisku kontajnerov/
 2. Stojisko kontajnerov pri Scheidlinovej záhrade
 3. ul. Dr. Kautza č. 5 /pri studni/
 4. ul. Hergottova /pri kontajneroch/
 5. lokalita Zuby /pri kontajneri na textil/
 6. Bratislavské záhumenice /pri stojisku/
 7. ul. Pri štadióne, /pri stojisku kontajnerov „Účko“/
 8. ul. Šúrska /pri stojisku kontajnerov, pri bytovom dome Šúrska 2/
 9. ul. Dukelská za nákupným strediskom /vedľa kontajnerov/
 10. stojisko pri bytovom dome Kozmonautov č. 11
 11. Bernolákova ul. pod schodami /vedľa kontajnerov/
 12. Pannónska ul. pri bytovom dome č. 19, 21 /vedľa kontajnerov/
 13. Pannónska ul. pri bytovom dome č. 2, 4 /vedľa kontajnerov/
 14. Muškátová ul. pri bytovom dome č. 20 /vedľa kontajnerov/

 

 

Po tomto termíne môžete stromčeky odovzdať na Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur, kontakt: 02/ 4497 0565.

 

Otváracie hodiny zberného dvora:

Utorok, streda:            7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:           7:00 – 15:00

Sobota:                       8:00 – 12:00

 

Ďakujeme.