Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

02.01.2019
Zber vianočných stromčekov

Výzva mestského úradu k zberu vianočných stromčekov

 

Vážení občania,

Mestský úrad Svätý Jur Vám oznamuje, že organizuje zber vianočných stromčekov. V rámci tejto akcie máte možnosť uložiť vianočné stromčeky na miesta určené mestom a pracovníci MsÚ ich budú zbierať. Dôležité je, aby ste zo stromčekov pred vyhodením dôkladne obrali prázdne obaly salóniek, všetky ozdoby a kovové háčiky.

 

 

Zber sa bude konať v dňoch:

 

09.01.2019 a 16.01.2019

v čase od 9:00 hod

                                                                                                                                                                          

Žiadame obyvateľov, aby stromčeky ukladali ku kontajnerovým stojiskám na nasledujúce stanovištia najneskôr v deň ich zberu do 9:00 hod:

 

1. lokalita Neštich ul. Hradištná - otáčka /vedľa kontajnerov/

2. Stojisko kontajnerov pri Scheidlinovej záhrade

3. ul. Dr. Kautza č. 5 /pri studni/

4. Hergottova ulica /pri kontajneri na sklo/

5. lokalita Zuby /vedľa kontajnerov/

6. ul. Pri štadióne, /Na stojisku kontajnerov, pri bytovom dome č. 21/

7. ul. Šúrska /pri kontajneroch, pri bytovom dome Šúrska 2/

8. ul. Dukelská za nákupným strediskom /vedľa kontajnerov/

9. stojisko pri bytovom dome Kozmonautov č. 11

10. Bernolákova ul. pod schodami /vedľa kontajnerov/

11. Pannónska ul. pri bytovom dome č. 19, 21 /vedľa kontajnerov/

12. Pannónska ul. pri bytovom dome č. 2, 4 /vedľa kontajnerov/

13. Muškátová ul. pri bytovom dome č. 20 /vedľa kontajnerov/

 

Po tomto termíne môžete stromčeky odovzdať na Zbernom dvore, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell.

Adresa: I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur, kontakt: 02/ 4497 0565.

 

Otváracie hodiny zberného dvora:

Utorok, streda:           7:00 - 17:30

Štvrtok, piatok:          7:00 – 15:00

Sobota:                       8:00 – 12:00

 

Ďakujeme.