Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

01.02.2017
Zle triedený odpad obyvateľmi mesta

Kto vysype nevytriedený odpad do nádoby, kde má byť len sklo alebo papier spôsobí, že všetci zaplatíme viac.

 

Vážení spoluobčania,

odpad je možné využiť na recykláciu len vtedy, keď je správne vytriedený. Zle vytriedený odpad putuje na skládku a práca, ktorú všetci ostatní na jeho triedenie vynaložili, vychádza nazmar. Zároveň sa tým zvyšujú náklady na uloženie odpadu na skládku, premietnuté do poplatku za odpady. Nehádžte do kontajnerov odpad, ktorý tam nepatrí! Je prísne zakázané ukladať do nádob na separáty iný komunálny odpad. Ukladanie odpadu na iné miesta, ako je určené, je protizákonné a bude kontrolované a sankcionované Mestskou políciou.

 

Na fotografii je obsah zeleného kontajnera na sklo, v utorok, 24.1.2017, na ulici Šúrska, ktorý občania úmyselne vhadzujú komunálny odpad do kontajnerov určených na separáty. Tento kontajner bol vyvezený z uvedeného dôvodu spoločne s komunálnym odpadom

 

sklo_s_popisom