Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

15.10.2019
Zmeny a doplnky UP mesta Sv. Jur 2/2014

Mesto zverejňuje k nahliadnutiu:

  1. textovú časť ZaD 2/2014
  2. výkres č. 2
  3. výkres č. 7