Mesto Svätý Jur

Novinky a oznamy

09.07.2019

Výberové konanie na pracovné miesto: vedúci/vedúca školskej jedálne

 

Mesto Svätý Jur vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúceho/vedúcej školskej jedálne.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • Úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a pod., prípadne ekonomické   vzdelanie z praxou v školskej jedálni)

viac Tu vo formáte ODT (doc)

vo formáte PDF

08.07.2019

Mesto Svätý Jur na základe opakujúcich sa sťažností od 1.7.2019 mení spôsob distribúcie vriec na separovaný odpad do rodinných domov.

Vrecia na separovaný odpad  (žlté na plast a modré na papier) budú postupne roznesené do rodinných domov.  6 ks žltých a 6 ks modrých - t.j. na druhý polrok 2019

 

V prípade, že neobdržíte vrecia alebo separujete viac, môžete si ďalšie vrecia prevziať v kancelárií prvého kontaktu na Mestskom úrade.

 

Pripomíname, že v mesiaci júl bude zber v nasledovných termínoch:

Papier (modré vrecia) 19.7.2019

Plasty (žlté vrecia) 24. 7. 2019

 

Ďakujeme za porozumenie a separovanie

04.07.2019

Mesto začína s distribúciou Kompostérov. K dispozícií sú 650 litrové alebo 900 litrové kompostéry. 

 

Kompostér si môžete prevziať v Zbernom dvore, Na Pažiti 4E, Svätý Jur počas prevádzkových hodín (Ut, St 7:00-17:30, Št, Pi 7:00-15:00, So 8:00-12:00) ak spĺňate nasledovné podmienky:

  • máte trvalý pobyt vo Svätom Jure
  • vlastníte rodinný dom so záhradou vo Svätom Jure
  • riadne si platíte poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zložený kompostér má rozmer cca 1 x 0,8 x 0,25 m a váži cca 20 kg. V Zbernom dvore sú zoznamy obyvateľov, ktorí majú na kompostér nárok. Ak sa v zozname nenájdete, kontaktujte MsÚ (Ing. Fiamová 02/49202303, Ing. Kaufmannová 02/49202314) 

04.07.2019

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

v y h l a s u j e

čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec

 

dňom 03. júla 2019 od 10.00 hod. do odvolania.

03.07.2019

Dovoľujeme si oznámiť, že vo štvrtok 4.7. o 17,00 bude na námestí slávnostne odovzdané Dobrovoľným hasičom Svätý Jur auto TATRA CAS 32.

 

Pozývame Vás na slávnostné odovzdanie.

01.07.2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že firma Márius Pedersen zmenila termín vývozu vriec separovaného papiera.

pôvodný termín 4.7.

nový termín 19.7.

28.06.2019

Mestský úrad oznamuje, že dňa 10.7.2019 začína s rekonštrukciou cesty Pezinské záhumenice

 

Prosíme o strpenie stavebných prác.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie

27.06.2019

Z dôvodu choroby bude Matrika, referát sociálnych vecí a overovanie v piatok 28.6. zatvorený

19.06.2019

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

 

zvoláva rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  25. 6. 2019 (utorok) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

11.06.2019

Kompostujem, kompostuješ, kompostujeme

AKO NA TO? ČO TAM PATRÍ?

 

 

Prednášky o kompostovaní pre obyvateľov Svätého Jura

Kedy?   21.6.2019 piatok o 16:00

              21.6.2019 piatok o 18:30

              22.6.2019 sobota o 16:30

Kde?     Obradná miestnosť na 2. poschodí MsÚ Svätý Jur

Lektor   Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

 

 

Čo všetko sa dozviete na prednáške?

 

1. prideľovanie  kompostérov

- podmienky, ktoré treba splniť a spôsob distribúcie kompostérov obyvateľom Svätého Jura                      

2. čo patrí a čo nepatrí do kompostéra

- 45 % komunálneho odpadu sa dá skompostovať. Ktorý to je?                                                               

3. ako sa o kompost starať

- surovinová skladba, veľkosť materiálu, optimálna vlhkosť a dostatok vzduchu                                                                                                                      

4. s čím sa môžete stretnúť

- ako riešiť možné problémy, ako im predchádzať     

 

5. zaslúžená odmena - čierne zlato

- cenný zdroj živín pre záhrady, zlepšenie kvality pôdy, bohatá úroda, návrat organickej                hmoty do prirodzeného kolobehu ako ju efektívne využiť                                                                         

  kompostery

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 4 ] ďalej » na koniec »»