Mesto Svätý Jur

Výzva na cenovu ponuku -doprava MŠ Pezinská

Značka: Výzva (2016-05-24 - 2016-05-27)

Výzva na preloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Svätý Jur ul. Pezinská – Materská škola – doprava“ - v rámci prieskumu trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.


Stiahnuť dokument: vyzva_MS_Pezinska_parkovanie.pdf
Späť