Mesto Svätý Jur

Oznámenie-kolaudačné konanie "BK-Svätý Jur, kabelizácia VN vedenie č.139,1015"

Značka: Oznámenie o kolaudačnom konani-ZSD (2017-03-06 - 2017-03-21)

Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre stavbu : BK-Svätý Jur, kabelizácia VN vedenia č.139,1015 " v k.ú. Svätý Jur

pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

 


Stiahnuť dokument: ZSD-VN-364.pdf
Späť