Mesto Svätý Jur

Oznámenie o kolaudačnom konaní- NN rozvody, TS Obytný súbor Weinberg

Značka: KOL-ZSD (2017-03-20 - 2017-04-05)

Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre NN rozvody a rekonštr. TS 29-4, obytný súbor Weinberg

navrhovateľ : Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava


Stiahnuť dokument: KOL-ZSD-Weinberg.pdf
Späť