Mesto Svätý Jur

SPP verejna vyhláška

Značka: Ver.vyhlaska (2017-06-07 - 2017-07-07)

„Oznámenie o vstupe na pozemok za účelom rekonštrukcie plynárenského zariadenia, ktoré sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia 06/2017 - 08/2017.“

Oznamovateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava


Stiahnuť dokument: SPP_verejna_vyhlaska.pdf
Späť