Mesto Svätý Jur

zámer priameho prenájmu 4753-1

Značka: zámer priameho prenájmu 4753-1 (2017-06-16 - 2017-07-03)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenájmu svojho  majetku priamym prenájmom a to časť pozemku parc. č. 4753/1.

Žiadateľ je majiteľom susedných nehnuteľností.


Stiahnuť dokument: 4753-1.pdf
Späť