Mesto Svätý Jur

Verejná obchodná súťaž - stavebniny pozemky

Značka: VOS (2017-07-06 - 2017-07-31)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob nakladania s majetkom mesta a vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov parc.č. 4530/4, 4530/19 a 4530/53.


Stiahnuť dokument: OVS_stavebniny.pdf
Späť