Mesto Svätý Jur

Spôsob prenájmu p.č. 6339/27

Značka: Spôsob (2017-07-12 - 2017-07-27)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob  prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa a to pozemok parc. č. 6339/27.  Žiadateľ je majiteľom chaty na susednom pozemku a časť pozemku parc.č. 6339/27 tvorí prístup k nehnuteľnosti.


Stiahnuť dokument: 6339-27.pdf
Späť