Mesto Svätý Jur

Oznámenie o začatí územného konania -OZ ERPU-situácia

Značka: OZN a situácia územia (2017-08-02 - 2017-08-18)

Oznámenie o začatí územného konania pre obytnú zónu ERPU  a príloha :

situácia  navrhovanej stavby v území


Stiahnuť dokument: OZN-ERPU-situacia.pdf
Späť