Mesto Svätý Jur

Prenájom časti pozemku 435/8

Značka: Prenájom časti pozemku 435/8 (2017-08-04 - 2017-08-22)

Mesto Svätý Jur zverejňuje spôsob prenajať svoj majetok priamym prenájmom a

to časť pozemku parc. č. 435/8.

Žiadateľ je majiteľom susedných nehnuteľností.

 


Stiahnuť dokument: 435-8.pdf
Späť